Thanh Ngọc
Thanh Ngọc

Thanh Ngọc. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Digital Marketing. Đến nay, Thanh Ngọc đã tích lũy được 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Content SEO với nhiều lĩnh vực, cụ thể như: kỹ thuật công nghệ, phần mềm ứng dụng, tài chính, y khoa,... các dịch vụ hosting, clould nói chung. Hiện nay, Ngọc đảm nhiệm vị trí Nhân viên Content SEO tại InterData, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều giải pháp để giúp bạn tối ưu hóa công việc của mình thông qua các hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật, phần mềm vào cuộc sống.