Quality VPS and Dedicated Servers at Incredible Prices

Dedicated Server

Now Get Your Dedicated Server in UK with Full Secured Network. Server Inter Data Offers the Fully Upgraded and Next-Generation Bare Metal Solution. We Provide UK Dedicated Servers in the Covering Locations of the UK Like London, Edinburgh, Devon, Essex, Manchester and etc.

40.00/mo.

Buy Now

Dedicated Servers

Full Control Over Powerful Hardware Get a high performance single tenant Bare Metal server.
High Performing Hardware
Full Control
Individual Configuration

Key Features Dedicated Server Hosting UK

Hardware RAID

Our bare metal UK Dedicated Servers support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 that you can buy if required at an additional cost.

Premium Bandwidth

Our Bare Metal Servers come with the fastest network, i.e., you can experience the 100 Mb/s to GBPS bandwidth.

Private VLAN Subnets

Our Best Dedicated Server UK comes to help create private server clusters using the 10Gbps virtual LAN subnets.

Robust Network

Our Data Centers network connectivity is combined among the multiple Internet Exchanges, including Extreme-IX - Bandwidth, Extreme-IX, DE-CIX, NIXI, from industry-leading service providers.

IPv4 and IPv6 addresses

Our bare metal Dedicated Server UK includes one IPv4 and IPv6 address. You can buy more IPs at an add-on cost.

Service Level Agreement

We promise to provide you a 100% uptime guarantee to experience the highest levels of network uptime and increasing visitors ratio.

Who Should Choose a Dedicated Server in UK?

High-traffic business websites

Constant Business growth results in traffic spikes on the websites; this leads to the outreach of the shared resources. Our Bare Metal Dedicated Server in UK provides you the potent power to smoothly run your website and handle the user traffic without interruptions, even if your site hits with high traffic.

Giant eCommerce portals

E-Commerce sites require web hosting, which ensures to offer the highest uptime, isn't it? Because they can't bear the loss that can happen due to downtime. It directly hits on their sales. Our Dedicated Server in UK resists high traffic to ensure your sales are continually rolling up.

Reselling hosting solutions

Server Inter Data Cheap Dedicated Server UK is the one-stop solution to house your business needs. You can build up millions of regular customers and users to provide an end-user experience.

Companies serving high-profile clients

Host your site on our bare metal UK Dedicated Server and get the chance to resell your web hosting resources intended to generate more revenue from your business. We offer 100% White Labelled Services.

Advantages of Using Dedicated Server UK

Optimal Performance

A Dedicated Server provides you the robust hardware tools based on the latest technology to boost your website performance.

SSH Root Control

Our Dedicated Server is best thought out to give entire root access for making easy server configurations and customization.

Data Encryption

Encrypt your data with the firewall protection and highest data security measures, including DDoS protection with our Dedicated Server.

Value of Money

Maximize your website performance with minimal cost and experience end-user experience with world-class services with our Dedicated Server.

Secure Networking

Increase connectivity and connect your dedicated server internally with your private cloud server without being interrupted by external networks.

Additional Services

Get the additional benefits of services from easy billing merchants accounts to client management software with our dedicated server.

Frequently Asked Questions

Máy chủ vật lý lưu trữ riêng là máy chủ vật lý riêng biệt của khách hàng, sử dụng riêng tài nguyên. Khách hàng đó có thể kiểm tra hiệu suất, kiểm soát tài nguyên và bảo mật tối đa dữ liệu.

Khi trang web của bạn cần một giải pháp lưu trữ web đáng tin cậy và bảo mật mạnh hơn, bạn có thể chọn dịch vụ Thuê máy chủ riêng .Để xây dựng một trang web chuyên nghiệp có nhiều tính năng và nguồn dữ liệu lớn, bạn cần một hệ thống lưu trữ có thể đáp ứng được yêu cầu về lưu trữ.

Thuê máy chủ là dịch vụ thuê phần cứng thiết bị máy chủ (server), đã bao gồm không gian chỗ đặt máy chủ tại Data Center với các hệ thống điện lưới, điều hòa làm mát, internet, an ninh và các hệ thống khác đạt chuẩn Tier.

Quyền hạn quản trị cao, bảo mật tốt hơn, hiệu suất trơn tru, tùy biến khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí là những lý do chính để thuê máy chủ vật lý riêng biệt.

InterData sẽ được hỗ trợ tư vấn và cài đặt hệ điều hành, các ứng dụng miễn phí. Tuy nhiên, đối với các hệ điều hành, ứng dụng có yêu cầu license, bạn cần phải mua thêm license.
Ngoài ra nếu doanh nghiệp của bạn không có bộ phận kỹ thuật thì InterData sẽ hỗ trợ quản lý.

Thường thì các cấu hình phần cứng máy chủ chúng tôi đưa ra đều có sẵn hàng và có thể triển khai nhanh chóng sau khi bạn thanh toán xong, thời gian triển khai trung bình từ 24-48h đối với các yêu cầu cài đặt cơ bản hoặc 48-72h đối với những yêu cầu cấu hình phức tạp.

Khi sử dụng máy chủ riêng bạn không phải lo lắng về vấn đề bị ảnh hưởng sự cố khi có một đối tượng khác bị tấn công như dịch vụ chia sẻ thông thường. Các thiết bị phần cứng bên trong máy chủ sẽ được thay thế hoàn toàn miễn phí nếu có lỗi.
Máy chủ cấu hình cao và chuyên dụng sẽ mang lại cho bạn sự yên tâm để tập trung phát triển việc kinh doanh của mình, bảo mật và an toàn hơn, chủ động trong việc nâng cấp, kiểm soát quyền truy cập và toàn quyền cấu hình máy chủ.

Cloud VPS hay còn được gọi là Máy chủ ảo được mô phỏng môi trường như một máy chủ riêng, tuy nhiên tài nguyên sẽ được chia sẻ cùng hoạt động với nhiều máy ảo khác trên cùng một máy chủ vật lý. Máy chủ riêng thì hoạt động độc lập không phải chia sẻ tài nguyên với bất kỳ ai nên hiệu năng thường cao hơn nhiều so với Cloud VPS.

Rất tiếc, hiện tại InterData không hỗ trợ hoàn tiền cho dịch vụ Dedicated Sever.

InterData không hỗ trợ dùng thử cho các gói dịch vụ Thuê/ mua máy chủ vật lý.