Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên

Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Thương Mại Điện Tử tại trường Cao Đẳng FPT Polytechnic với niềm đam mê mãnh liệt về việc tìm hiểu và chia sẻ các kiến thức về Công Nghệ. Từ khi bắt đầu học tập tại trường, tôi đã luôn dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này và không ngừng cải thiện kỹ năng của mình.

Trong suốt quá trình học tập và làm việc tại trường, tôi đã tích lũy được 3 năm kinh nghiệm quý báu trong việc viết lách. Tôi đã có cơ hội tham gia vào nhiều dự án và hoạt động liên quan đến Công Nghệ, từ đó giúp tôi rèn luyện và phát triển khả năng viết lách của mình.

Ngoài ra, tôi cũng đã có những trải nghiệm thực tế trong việc ứng dụng các kiến thức về Công Nghệ vào thực tiễn. Tôi đã tham gia vào các dự án về Thương Mại Điện Tử và có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Page 1 of 3 1 2 3